Activitats

Cerca avançada


ACTIVITATS DIRIGIDES 2021-2022


ACTIVITATS DIRIGIDES 2021-2022
Mesures Covid 19:

Caldrà portar la mascareta a totes les activitats que es facin als espais interiors.
Desinfecció dels materials que es facin servir.
Fer ús dels dispensadors amb solució hidroalcohòlica.

Pagaments mensuals (excepte cycling):
Es faran per domiciliació bancària.

A tenir en compte:

Si no hi ha un mínim d’inscrits no es farà l’activitat.
Places limitades, tindran preferència els usuaris ja inscrits en les temporades anteriors.
Les baixes s’hauran de comunicar telemàticament 15 dies abans del mes en curs (que s’abonarà sencer), per al que no es liquidi la mensualitat següent.

Gimnàs Municipal

De dilluns a divendres, de 8.00h a 12.30h i de 14.30h a 21.30h
Gimnàs Municipal
De dilluns a divendres, de 8.00h a 12.30h i de 14.30h a 21.30h

{{ activar_acceso.socio.nombre_completo }}

{{ activar_acceso.error_msg }}