Inscripció

ACTIVITATS DIRIGIDES 2021-2022: ACTIVITATS DIRIGIDES 2021-2022

Mesures Covid 19: Caldrà portar la mascareta a totes les activitats que es facin als espais interiors. Desinfecció dels materials que es facin servir. Fer ús dels dispensadors amb solució hidroalcohòlica. Pagaments mensuals (excepte cycling): Es faran per domiciliació bancària. A tenir en compte: Si no hi ha un mínim d’inscrits no es farà l’activitat. Places limitades, tindran preferència els usuaris ja inscrits en les temporades anteriors. Les baixes s’hauran de comunicar telemàticament 15 dies abans del mes en curs (que s’abonarà sencer), per al que no es liquidi la mensualitat següent.

13/09/2021

30/06/2022

Inscrits
Inscrit {{ key+1 }}

Cycling: No s’ha de fer la inscripció de temporada per aquesta activitat. Només hi ha la opció de comprar l’abonament de 10 sessions o comprar l’entrada per a una sessió. Actualment aquesta funció no està disponible per la web i cal fer el pagament Al Poliesportiu.Per fer la inscripció és obligatori adjuntar el DNIAfegir inscrit


Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicions